Úradný preklad a tlmočenie

Úradné preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka

O mne

Vyštudoval som prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore anglický jazyk a taliansky jazyk na Filozofickej fakulte UK. Tlmočím a prekladám od roku 2004 pre súkromnú sféru, ako aj pre štátne inštitúcie a to aj na najvyššej úrovni. V roku 2009 som sa stal akreditovaným tlmočníkom pre inštitúcie EÚ. Som členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov a tlmočeniu a prekladom sa venujem aj ako vysokoškolský učiteľ na mojej alma mater v Bratislave - Filozofickej fakulte UK. Úradným prekladateľom a tlmočníkom som od roku 2016. Dlhoročné skúsenosti a množstvo preložených dokumentov zabezpečia, že Vám dodám preklad, ktorý je odborný, terminologicky presný a ucelený.

Úradný preklad

Úradný preklad Vám vypracujem v čo najkratšom termíne a po vzájomnej dohode. Ušetríte takto aj rôzne sprostredkovateľské poplatky, ktoré si účtujú prekladateľské agentúry.

Najčastejšie úradné preklady
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Úmrtný list
 • Technický preukaz
 • Diplom
 • Vyhlásenie o stave
 • Potvrdenie o trvalom pobyte    
 • Výpis z registra trestov

 Ako prebieha úradný preklad? 

Kontakt úradného prekladateľa 

Kontaktujte ma a dohodneme si termín, kedy preklad bude možné urobiť. Potrebujete originál listiny alebo (vo väčšine prípadov) jeho notársky overenú kópiu.

Preklad úradným prekladateľom 

Vašu listinu preložím a zviažem s originálom alebo kópiou. Ak by ste si priali celý proces urýchliť, môžete mi zaslať elektronickú verziu e-mailom (napríklad scan alebo fotografiu dokumentu) – tak na ňom môžem začať pracovať skôr. r.

Kompletizácia a odovzdanie prekladu

Zviazaný preklad Vám odovzdám osobne, alebo ho zašlem doporučeným listom. K prekladu je priložené vyúčtovanie, ktoré zaplatíte prevodom.

Elektronický úradný preklad

Pri komunikácii so slovenskými úradmi môžete dnes využívať elektronickú komunikáciu. Platí to aj na
elektronické doručovanie úradných prekladov. Ak o takýto preklad máte záujem, dajte mi vedieť.
Tento preklad môžete dostať mailom, pričom spĺňa všetky kritériá rovnako ako preklad, ktorý je
vytlačený zviazaný a opečiatkovaný. Mám k dispozícii všetku certifikáciu a technológiu, ktorá ma
oprávňuje takéto preklady vykonávať.

Cenník služieb

Úradný preklad

20€/normostrana

   • Cena úradného prekladu je 20 EUR za každú začatú
    normostranu (1 800 znakov s medzerami, alebo za každú stranu originálu).

  Tlmočenie a neúradný odborný preklad

  Máte otázky o neúradnom odbornom preklade, tlmočení alebo o cene? Napíšte mi a Vaše otázky s Vami rád odkonzultujem.
  Kontaktujte nás

  Váš preklad vypracuje úradný prekladateľ a tlmočník Mgr. Ivo Poláček, PhD., zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti v odbore anglický jazyk pod číslom 971297

  Adresa

  Puškinova 2, 81104 Bratislava

  E-mail
  Telefón