Úradný preklad a tmločenie

Úradné preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka

O mne

Vyštudoval som prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore anglický jazyk a taliansky jazyk na Filozofickej fakulte UK. Tlmočím a prekladám od roku 2004 pre súkromnú sféru, ako aj pre štátne inštitúcie a to aj na najvyššej úrovni. V roku 2009 som sa stal akreditovaným tlmočníkom pre inštitúcie EÚ. Som členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov a tlmočeniu a prekladom sa venujem aj ako vysokoškolský učiteľ na mojej alma mater v Bratislave - Filozofickej fakulte UK. Úradným prekladateľom a tlmočníkom som od roku 2016. Dlhoročné skúsenosti a množstvo preložených dokumentov zabezpečia, že Vám dodám preklad, ktorý je odborný, terminologicky presný a ucelený.

Úradný preklad

Úradný preklad Vám vypracujem v čo najkratšom termíne a po vzájomnej dohode. Ušetríte takto aj rôzne sprostredkovateľské poplatky, ktoré si účtujú prekladateľské agentúry.

NajČastejšie úradné preklady
  • Rodný list
  • Sobášny list
  • Úmrtný list
  • Technický preukaz
  • Vysvedčenie
  • Diplom
  • Vyhlásenie o stave
  • Potvrdenie o trvalom pobyte
  • Výpis z registra trestov

 Ako prebieha úradný preklad?

Kontakt úradného prekladateľa

Kontaktujte ma a dohodneme si termín, kedy preklad bude možné urobiť. Potrebujete originál listiny alebo (vo väčšine prípadov) jeho notársky overenú kópiu.

Preklad úradným prekladateľom

Vašu listinu preložím a zviažem s originálom alebo kópiou. Ak by ste si priali celý proces urýchliť, môžete mi zaslať elektronickú verziu e-mailom (napríklad scan alebo fotografiu dokumentu) – tak na ňom môžem začať pracovať skôr.

Kompletizácia a odovzdanie prekladu

Zviazaný preklad Vám odovzdám osobne, alebo ho zašlem doporučeným listom. K prekladu je priložené vyúčtovanie, ktoré zaplatíte prevodom.

Cenník služieb

Úradný preklad

20€/normostrana 

  • Cena úradného prekladu je 20 EUR za každú začatú normostranu (1 800 znakov s medzerami, alebo za každú stranu originálu).

Tlmočenie a neúradný odborný preklad

Máte otázky o neúradnom odbornom preklade, tlmočení alebo o cene? Napíšte mi a Vaše otázky s Vami rád odkonzultujem.


Kontakt

Váš preklad vypracuje úradný prekladateľ a tlmočník Mgr. Ivo Poláček, PhD., zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti v odbore anglický jazyk pod číslom 971297

Adresa

Puškinova 2, 81104 Bratislava

E-mail
Telefón