Kontakt 

Váš preklad vypracuje úradný prekladateľ a tlmočník Mgr. Ivo Poláček, PhD., zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti v odbore anglický jazyk pod číslom 971297

Adresa

Puškinova 2, 81104 Bratislava

E-mail
Telefón