Cenník služieb

Úradný preklad

20€/normostrana 

  • Cena úradného prekladu je 20 EUR za každú začatú normostranu (1 800 znakov s medzerami, alebo za každú stranu originálu).

Tlmočenie a neúradný odborný preklad

Máte otázky o neúradnom odbornom preklade, tlmočení alebo o cene? Napíšte mi a Vaše otázky s Vami rád odkonzultujem.


Kontakt

Váš preklad vypracuje úradný prekladateľ a tlmočník Mgr. Ivo Poláček, PhD., zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti v odbore anglický jazyk pod číslom 971297

Adresa

Puškinova 2, 81104 Bratislava

E-mail
Telefón